Windows 8.1 with update 3 RTM / ENG

Oryginalne obrazy z MSDN datowane na 15.12.2014
zawierające najnowszy "update 3"
Wszystkie wersje w języku angielskim.

Po przejściu w link odczekaj 5 sekund i kliknij SKIP AD, w prawym górnym rogu ekranu (musisz to zrobić 2 razy na bc.vc i adf.ly)
Wersje 32 - bitowe:
SHA1A2C2D9916A4AEE87AFDD0AEA19459F2F8414737C
SHA1C7FA828E01E98B601E0ACA8019F1CB223EB23223
SHA1: EA571FEB0AD31F1DAA4916F161DC87416D8690CA
SHA1E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68
SHA1E4651C6ED8B6E5AD30DA429A1DFB4BE8760504F0
SHA1584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937

Wersje 64 - bitowe:
SHA1457D02BD26A19965DA172DAAE78F985CF53AF692
SHA1A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB79
SHA1: 169B23AC9F222426741F260607E090F327C03021
SHA1: 962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD
SHA133E141A1A7F02B4B3B4F590FB5AE47B71F18C3B8
SHA1B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96