Kopia / Przywracanie licencji Windows 8/8.1, Windows Server 2012/R2, Office 2013

I - Kopia licencji


2. Otwórz Advenced Tokens Manager i kliknij na ikonkę Windows.

W statusie zostanie wyświetlony zainstalowany na urządzeniu produkt, oraz informacja o
aktywacji Jeśli w oknie zostanie wyświetlony klucz produktu, wybieramy opcję Activation Backup i mamy gotową kopię aktywacji systemu Windows 8.1

(Jeżeli mamy 2 produkty, Windowsa i Office program robi kopię obu licencji)3. Jeżeli klucz nie załaduje się sam, tak jak to miało miejsce w moim przypadku, musimy wprowadzić go ręcznie.
Wybieramy w tym celu opcję Activation Backup i po ukazaniu się okna z informacjami, potwierdzamy zapoznanie się z nimi.4. W wyznaczone miejsce wpisujemy klucz produktu. Ostatnie 5 znaków zostanie wyświetlone w celu ułatwienia znalezienia poprawnego klucza. Zaznaczamy okienko potwierdzając zgodność podanego klucza z zapisanym w systemie i kontynuujemy.5. Zmiana Activation Backup na Activation Restore oznacza poprawne wykonanie kopi.
Program utworzył kopię zapasową w folderze którym był umieszczony. Pamiętaj aby folder z licencją i
programem zachowbo po reinstalacji systemu będzie potrzebny do przywrócenia licencji.

II Przywracanie Licencji

W celu przywrócenia licencji po instalacji świeżego systemu należy uruchomić aplikację i wybrać opcję Activation Restore.Następnie zostaniemy poinformowani, że podczas przywracania kopi zapasowej licencji zostanie odłączony internet.Po około minucie , dwóch licencja zostanie przywrócona na nasz nowy system.