(program start10 v1.5)

(program start8 v1.56)

(program zapisujący ułożenie ikon na pulpicie)

(w systemach Windows 8 / 8.1 / 10)