Lista przydatnych skrótów klawiszowych

Klawisz logo Windows Wyświetlenie lub ukrycie ekranu startowego
Klawisz logo Windows + F1 Otwarcie Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows Klawisz logo Windows + B Ustawienie fokusu w obszarze powiadomień
Klawisz logo Windows + C Otwarcie paneli Klawisz logo Windows + D Wyświetlenie lub ukrycie pulpitu Klawisz logo Windows + E Otwarcie Eksploratora plików Klawisz logo Windows + F Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukania plików Klawisz logo Windows + H Otwarcie panelu Wyszukiwanie Klawisz logo Windows + I Otwarcie panelu Ustawienia Klawisz logo Windows + K Otwarcie panelu Urządzenia Klawisz logo Windows + L Zablokowanie komputera lub przełączenie użytkowników
Klawisz logo Windows + M Zminimalizowanie wszystkich okien Klawisz logo Windows + O Zablokowanie orientacji urządzenia Klawisz logo Windows + P Wybranie trybu wyświetlania prezentacji Klawisz logo Windows + Q Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukiwania wszędzie lub w otwartej aplikacji (jeśli obsługuje ona wyszukiwanie w aplikacji) Klawisz logo Windows + R Otwarcie okna dialogowego Uruchamianie Klawisz logo Windows + S Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukiwania w systemie Windows i sieci Web Klawisz logo Windows + T Cykliczne przechodzenie między aplikacjami na pasku zadań
Klawisz logo Windows + U Otworzyć Centrum ułatwień dostępu Klawisz logo Windows + V Cykliczne przechodzenie między powiadomieniami Klawisz logo Windows + Shift+V Cykliczne przechodzenie między powiadomieniami w odwrotnej kolejności
Klawisz logo Windows + W Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukania ustawień Klawisz logo Windows + X Otwarcie menu Szybkie linki Klawisz logo Windows + Z Wyświetlenie poleceń dostępnych w aplikacji Klawisz logo Windows + , Tymczasowe wyświetlenie podglądu pulpitu Klawisz logo Windows + Pause Wyświetlenie okna dialogowego Właściwości systemu Klawisz logo Windows + Ctrl+F Wyszukanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci) Klawisz logo Windows + Shift+M Przywrócenie zminimalizowanych okien na pulpit
Klawisz logo Windows + numer Wyświetlenie pulpitu i uruchomienie aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer. Jeśli aplikacja już jest uruchomiona, nastąpi przełączenie do tej aplikacji. Klawisz logo Windows + Shift+numer Wyświetlenie pulpitu i uruchomienie nowego wystąpienia aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer Klawisz logo Windows + Ctrl+numer Wyświetlenie pulpitu i przełączenie do ostatnio aktywnego okna aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer Klawisz logo Windows + Alt+numer Wyświetlenie pulpitu i otwarcie listy szybkiego dostępu aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer
Klawisz logo Windows + Ctrl+Shift+numer Wyświetlenie pulpitu i otwarcie nowego wystąpienia aplikacji znajdującej się na określonym miejscu paska zadań jako administrator Klawisz logo Windows +Tab Cykliczne przechodzenie między ostatnio używanymi aplikacjami (oprócz aplikacji klasycznych) Klawisz logo Windows + Ctrl+Tab Cykliczne przechodzenie między ostatnio używanymi aplikacjami (oprócz aplikacji klasycznych) Klawisz logo Windows + Shift+Tab Cykliczne przechodzenie między ostatnio używanymi aplikacjami (oprócz aplikacji klasycznych) w odwrotnej kolejności Klawisz logo Windows + Ctrl+B Przełączenie do aplikacji, która wyświetliła komunikat w obszarze powiadomień Klawisz logo Windows + strzałka w górę Zmaksymalizowanie okna Klawisz logo Windows + strzałka w dół Usunięcie bieżącej aplikacji z ekranu lub zminimalizowanie okna pulpitu Klawisz logo Windows + strzałka w lewo Zmaksymalizowanie aplikacji lub okna pulpitu do lewej strony ekranu Klawisz logo Windows + strzałka w prawo Zmaksymalizowanie aplikacji lub okna pulpitu do prawej strony ekranu Klawisz logo Windows + Home Zminimalizowanie wszystkich okien oprócz aktywnego okna pulpitu (kolejne naciśnięcie spowoduje przywrócenie wszystkich okien)
Klawisz logo Windows + Shift+strzałka w górę Rozciągnięcie okna pulpitu między górną a dolną częścią ekranu Klawisz logo Windows + Shift+strzałka w dół Przywrócenie/zminimalizowanie aktywnych okien pulpitu w pionie, z zachowaniem szerokości Klawisz logo Windows + Shift+strzałka w lewo Przeniesienie aplikacji lub okna na pulpicie z jednego monitora na drugi Klawisz logo Windows + Spacja Przełączenie języka i układu klawiatury Klawisz logo Windows + Ctrl+Spacja Przywrócenie poprzednio wybranych ustawień wprowadzania Klawisz logo Windows + Enter Otwarcie aplikacji Narrator Klawisz logo Windows + Shift+kropka (.) Cykliczne przechodzenie między otwartymi aplikacjami Klawisz logo Windows + kropka (.) Cykliczne przechodzenie między otwartymi aplikacjami Klawisz logo Windows + / Zainicjowanie ponownej konwersji w edytorze IME Klawisz logo Windows + Alt+Enter Otwarcie programu WindowsMedia Center Klawisz logo Windows + plus (+) lub minus (-) Powiększenie lub pomniejszenie widoku przy użyciu aplikacji Lupa
Klawisz logo Windows + Esc Zakończenie działania aplikacji Lupa

Ostatnia aktualizacja
2014.06.08