(modyfikacja systemu z zintegrowanymi aktualizacjami, dodatkami)